Llythyr – Uwch 3, Gwaith Cartref

Ar gyfer lefel Uwch 3, mae’n rhaid i ni ddechrau  ysgrifennu llythyren ffurfiol, gan ddefnyddio’r iaith lenyddol.  Dyma “cais” 1.

3ydd Hydref 2016

Annwyl Syr/Fadam,

Cronfa Projectau Bach Bwrdd y Loteri Ffug

 Yr wyf yn ysgrifennu atoch ar ran Cymdeithas y Deillion Torfaen a Syr Fynwy.  Ddi-Gymraeg yw mwyafrif y bobl yn ein pentrefi a threfi, ond oherwydd datblygiadau llywodraeth Cymru, y mae rhaid iddyn ddiweddaru’r iaith sydd yn cael ei defnyddio gan ein offerynnau yn ein gardd synhwyraidd.

Yn yr ardd synhwyraidd, clywir iaith Saesnig yn unig ar hyn o bryd.  Gobeithir yn y dyfodol byr y bydd Y Gymraeg ar gael i bawb.  Y mae’r offerynnau sain yn bwysig iawn fel rhan o’r brofiad synhwyraidd.  Defnyddir offerynnau gan bawb er mwyn fordwyo heb gymorth o ofalwyr.

Buasem yn gofyn i chi ystyried ein gais.  Pe baech yn cytuno, credir gan ein tîm o wirfoddolwyr y byddwn yn llwyddiannus cyflawni ein nodau cyfathrebol.

Yr eiddoch yn gywir,

Mickey Taker

Rheolwraig Gronfa, Cymdeithas y Deillion T.S.F.