Logo Tiger SQL Server Backup ve Restore

Logo Tiger yazılımını SQL Server ile kullanıyorsanız (diğer seçenek Oracle) backup almada pek sorun yok. SQL Server bilen herkesin bildiği şekilde Backup alıyoruz (Yedekleme).

1. Yöntem yedekleme
TIGERDB veritabanını seç Tasks – Back Up… ve OK. Bu en kaba ve basit yöntem.

2. Yöntem yedekleme
Transact-SQL ile backup işlemi
USE TIGERDB;
GO
BACKUP DATABASE TIGERDB
TO DISK = ‘D:\YEDEK\TIGERDB_20170503_1849.Bak’
WITH FORMAT,
MEDIANAME = ‘TIGERDB_Backup’,
NAME = ‘Full Backup of TIGERDB’;
GO

3. Yöntem yedekleme
TIGERDB için yedeklemeyi rutin bir görev haline getirmek. Bunun için. Management – Maintenance Plans içinde bir Bakup Görevi oluştur.

03.05.2017 tarihinde Muhasebe size derse ki, 28.02.2017 tarihindeki cari, banka ve muhasebe bilgilerine bakacağız ama mevcut bilgiler de yerinde duracak ki istediğimiz hesapları karşılıklı inceleyebilelim.

Yani bugünün 03.05.2017 son durumu görmek istiyorlar: Cari, Banka ve Muhasebe
Aynı zamanda 28.02.2017 son durumunu görmek istiyorlar : Cari, Banka ve Muhasebe

1. adım
28.02.2017 tarihli yedeği  TIGERDB20172802  olarak Restore Database yapın.

2. adım
Mevcut kullandığınız LOGO TIGER klasörünü yeni bir klasöre kopyalayın
Bu işlemden sonra son durum şöyle olsun:

C:\LOGO-TIGER\  bu klasördeki TigerPlus programını çalıştırınce TIGERDB veritabandındaki şirketlere bağlanacaksınız, burada veriler 03.05.2017 tarihli.

C:\LOGO-TIGER-2\  klasöründeki TigerPlus programını çalıştırınca TIGERDB20172802 veritabanındaki şirketlere bağlanacaksınız, burada veriler 28.02.2017 tarihli.

3. adım
C:\LOGO-TIGER-2\ klasöründeki TigerPlus programının TIGERDB20172802 veritabanına bağlanmasını sağlamalıyız. Bunun için basit ama çok önemli bir ayar yapmalıyız. Klasörde LGCONFIG programını Windowstaki Çalıştır/Run bölmesine sürükleyin. Orada şu şekilde bir komut oluşacak : C:\LOGO-TIGER-2\LGCONFIG.exe
Siz bu komuta biraz ilave yapın  C:\LOGO-TIGER-2\LGCONFIG.exe INFO  ve enter.
Karşınıza şifre sorın bir ekran çıkacak.
Buraya hiçbirşey yazmayın sadece OK butonuna tıklayıp geçin.
Karşınıza LOGO TIGER için SQL Server veritabanı ayarları gelecek.
Burada User Name = SQL Server User Name, bu SQL Serverda yetkili bir hesap olmalı.
Burada Password = SQL Server User Name Password.
Burada Server Name = SQL Server sunucunun adıdır.
Burada Database Name = Logo Tiger yazılımına ait veritabanı adıdır.
Bu ekranda değişecek tek alan Database Name alanıdır TIGERDB20172802  ve OK.